ประเภท SSL ตามการใช้งาน

ในที่นี้เราสามารถแยก SSL ตามการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท แด้แก่

  1. SSL for Single Domamin – สำหรับ SSL ประเภทนี้จะติดตั้งได้สำหรับโดเมนหลัก หรือซับโดเมนใดซับโดเมนหนึ่งเท่านั้น เช่น yourname.com หรือwww.yourname.com หรือซับโดเมน client.yourname.com หากต้องการติดตั้ง SSL หลายๆซับโดเมน ก็จะต้องซื้อ SSL เพิ่มในซับโดเมนนั้นๆ เป็นต้น ส่วนเรื่องของราคาจะถูกที่สุดในบรรดา SSL ประเภทอื่นๆ
  2. SSL for Wildcard Domain – สำหรับ SSL ประเภทนี้จะสามารถติดตั้งได้ทั้งโดเมน กล่าวคือ ใช้งานได้ทั้งโดเมนที่มี www และซับโดเมนอื่นๆ เช่นwww.yourname.com, a.yourname.com, b.domain.com ฯลฯ แต่ SSL ประเภทนี้จะมีราคาที่สูงมากๆ นิยมใช้สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ SSL ในจำนวนซับโดเมนเยอะๆ เป็นต้น

Leave a Reply